Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2012

joann
5040 9b1b 500
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety
joann
Noise Tales like this guy. As a Meme.
Reposted fromnoisetales noisetales
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
joann
Noise Tales are speechless.
Reposted fromnoisetales noisetales
joann

Osobowość unikająca (lękliwa) (łacpersonalitas anxiferaang. avoidant personality) –zaburzenie osobowości, w którym na pierwszy plan wysuwają się trudności w kontaktach społecznych i unikanie ich (skrajna introwersja), mimo dążenia do bycia akceptowanym i pragnienia relacji interpersonalnych oraz zaniżona nieprawidłowa samoocena (większość przypadków). W odróżnieniu od osobowości schizoidalnej i osobowości schizotypowej, w przypadku osobowości unikającej przeżywane jest cierpienie z powodu braku umiejętności wiązania się z innymi ludźmi i wycofywania się.

Osoby dotknięte tym zaburzeniem wykazują chroniczną postawę unikającą wobec ludzi, ryzykownych sytuacji i wyzwań, popadają w społeczną izolację. Wynika to z nadmiernej wrażliwości, zwłaszcza z nieradzenia sobie z przejawami odrzucenia, upokorzenia lub poczuciem wstydu. Unikanie związków z innymi ludźmi jest konsekwencją przewidywania, że zostanie się upokorzonym lub odrzuconym; jedynie przejawy bezwarunkowej akceptacji umożliwiają nawiązanie bliższych relacji interpersonalnych

source:Wiki

Reposted frompesymista pesymista vialola lola
joann
5667 9466
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety
joann
6415 5a70
Reposted fromjojoba jojoba vianoisetales noisetales
joann
6392 2143
that would explain a lot…
Reposted fromwizzard wizzard vianoisetales noisetales
joann
joann
Reposted fromelsklin elsklin viaInspirationpool Inspirationpool
joann
joann
9587 fd51
Reposted fromscience science viaTUVim TUVim
joann

„A book is proof that humans are capable of working magic“

- Carl Sagan

Reposted fromkv0 kv0 viaZaubertrank Zaubertrank
joann
2330 c530
it begins.
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaTUVim TUVim
joann
1902 f765 500
Reposted fromscorpix scorpix viaTUVim TUVim
joann
4987 bdae
502.... 404... O_O
Reposted frommeem meem viaTUVim TUVim
joann
5480 f06a
Reposted fromszarlotta szarlotta viaTUVim TUVim
joann
joann
Reposted fromzanarath zanarath viaTUVim TUVim
joann
Reposted frombuffy buffy
joann
Pocket Princesses (via originalpinkmushroom)
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaTUVim TUVim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...